Kentucky Phase I Survey Shovel test

Phase I Survey Southeast Archaeology

Jesse Robinson Shovel Testing Ridgeline

KY Phase I Survey Kentucky Cultural Resources